To, co ovlivňuje náš první dojem při pohledu na stránky, produkty, reklamu a vše kolem nás, je vždy vnímání barev. Právě proto je důležité znát, jak správně barvy používat.

Barevná škála

Míchání barev

Máme tři tzv. primární barvy – červená, žlutá, modrá. Mícháním primárních barev vznikají sekundární barvy – oranžová, zelená, fialová a smícháním sekundárních barev vzniknou barvy terciální. Dalším vzájemným mícháním barev vzniká celé barevné spektrum – vnímání barev.

Ideální barvu nenajdete hned

Sytost barev

Barevné spektrum tvoří barvy s maximální sytostí. Když budeme sytost ubírat, barvy se budou měnit v šedou škálu (od černé po bílou). Pro lepší představu černobílá fotografie je dobrým příkladem s nulovou barevnou sytostí.

Světlost barev

Světlost barev ovlivňuje jejich barevnost a kontrast. Čím víc se barvy liší světlostí, tím víc jsou kontrastnější. Kontrast hraje důležitou roli např. při vkládání textu na barevné pozadí.

Harmonie barev

Kombinace harmonických barev na základě určitých principů se označuje jako barevné schéma. První takovéto schéma vytvořil Isaac Newton v podobě kruhového diagramu. Existují tři způsoby jak kombinovat barvy pomocí barevného schématu:

  • monochromatické schéma – je tvořeno jednou barvou v různých odstínech (v závislosti na jasu a sytosti), může být doplněno neutrálními tóny černé, bílé a šedé. Působí vyváženě, čistě a i když je jednoduché je elegantní.
  • analogické schéma – tvoří je tři bezprostředně sousedící barvy v kruhovém diagramu. Oproti monochromatickému schématu působí živěji a o něco kontrastněji.
  • komplementární schéma – neboli doplňkové je tvořeno dvěma v kruhu naproti sobě stojícími barvami. Použitím komplementárních barev můžeme dosáhnout jak rovnováhy, tak i největšího kontrastu. Je však důležité určit, která barva bude dominantní a která doplňková.
Různé typy barev

Psychologie a vnímání barev

Každá barva vyvolává u pozorovatele nějaké emoce a pocity a podle toho dělíme barvy do dvou kategorií. Podle pocitového působení dělíme barvy na teplé a studené a podle emočního působení na barvy navozující pocit klidu nebo naopak aktivizující.

Barvy teplé a studené

Teplé barvy navozují pocit energie a vitality, studené pocit chladu a zasnění. Pokud na kruhovém barevném schématu povedeme spojnici fialová – zelená, rozdělíme tak diagram na dvě poloviny. V jedné polovině jsou barvy teplé (žlutá přes oranžovou červená) a v druhé studené (zelená přes modrou fialová). Tzv. dělící barvy, červená a zelená, mají teplé i studené odstíny.

Barvy uklidňující a energické

Emoční vnímání barev je ovlivněno i jasem a sytostí barev. Světlejší tóny barev působí radostněji, optimisticky a lehce, tmavší odstíny barev jsou těžší a dodávají vážnost. Sytější barvy působí živěji, ale pokud je barva příliš sytá, tak nabývá nepříjemného dojmu neklidu a násilí. A naopak, když je sytost malá, může působit až ponuře.

Když na barevném kruhu uděláme spojnici žlutá – fialová, tak na jedné straně se nacházejí barevné odstíny působící klidným dojmem (zelená, modrá, fialová) a na druhé straně zase barvy navozující pocit vzrušení (žlutá, oranžová, červená).

Symbolika barev

Každý má určitou barvu podvědomě spojenou s nějakou konkrétní oblíbenou věcí nebo pocitem prožité události. I když je vnímání barev u jednotlivých lidí velice individuální, tak na základě empirických výzkumů dospěli vědci k obecně platným výsledkům preferencí barev.

Žlutá

Žlutá barva symbolizuje slunce, světlo, moudrost. Působí vesele, optimisticky. Povzbuzuje koncentraci a tvůrčí schopnosti. Má dobrý vliv na nervový systém. Pokud, ale žlutou barvu mísíme se zelenou (šedou), není to tedy čistě žlutá barva, je rázem její symbolika spjata se závistí, žárlivostí, nedůvěrou až zradou.

Slunečnice – žlutá v přírodě

Oranžová

Oranžová barva je spojována s představou východu a západu slunce. Vzbuzuje pocit tepla, radosti a bohatství. Je to veselá barva, která pomáhá překonávat únavu a nechuť při ranním vstávání. Zvyšuje chuť na jídlo a pomáhá při trávení. Oranžová barva může uklidňovat nebo přidáme-li příměs červené, tak může i vytvářet pocit vzrušení a napětí.

Převaha oranžové při západu slunce

Červená

Červenou barvu máme spjatou s představou krve, ohně a nebezpečí, ale také jako symbolem lásky, moci a bohatství. Je to barva vznešená, vášnivá, energická až agresivní. Působí na lidský organismus – zvyšuje krevní tlak a puls, vylučování adrenalinu a rychlost dýchání. Navozuje chuť k jídlu a stimuluje k aktivitě. Červená je barva mužská.

Nejen krev je červená – pozor nepíchněte se

Modrá

Modrá barva připomíná nebe, vodu, led. Je barvou pocitu klidu, nekonečnosti, čistoty a věrnosti. Symbolizuje duchovnost a mystičnost, moudrost, touhu a snění, ale také povýšenost a chlad. Z hlediska účinků na organismus – uklidňuje, snižuje srdeční puls a rytmus dýchání. Napomáhá soustředění a usměrňuje dovnitř. Modrá je barva ženská.

Ledové království

Zelená

Zelená barva symbolizuje trávu, stromy, rostliny. Vzbuzuje dojem klidu, jistoty, rovnováhy a spokojenosti. Je to barva „zdraví“ – má zklidňující účinek na nervový systém, pomáhá při migréně a vylučování tělních tekutin, snižuje krevní tlak – její účinky jsou opačné než u červené barvy.

Zelená se většinou spojuje s přírodou a ekologií

Fialová

Fialová symbolizuje soumrak. Působí melancholicky a tajemně. Je barvou pověrčivosti, nevědomosti, skromnosti, ale také i vznešenosti. Je směsí dvou barev: modré a červené. Čím větší podíl jedné barvy, tím fialová získává úměrný podíl také jejích vlastností. Temnější odstíny fialové dodávají vážnosti a pocit jistoty, světlejší odstíny zase pocit nejistoty a odcizení. Právě proto je fialová svou rozpolceností brána jako barva schizofrenie a duševní nevyrovnanosti.

Krystaly ametystu

Hnědá

Hnědá barva symbolizuje půdu a dřevo. Působí zdrženlivě, důvěryhodně a vážně. Vyvolává pocit jistoty, tradice a pořádku. Patří mezi neutrální barvy. Samostatně vypadá přízemně a fádně, ale v kombinaci s bílou, modrou nebo zelenou vyniká.

Struktura dřeva

Bílá

Bílá barva je používána jako symbol čistoty, nevinnosti a svobody, ale také smutku a osamělosti. Asociuje sníh, chlad a jas. Je směsí tří primárních barev: žluté, červené a modré a právě proto na nás většinou působí pozitivně.

I bílou se lze maskovat

Šedá

Šedou barvu máme spojenou s barvou holubích peří, prachem nebo mlhou. Symbolizuje chudobu, pomíjivost, smutek a beznaděj, ale na druhou stranu působí klidně a vyváženě. Patří do kategorie neutrálních barev, i když působí bezvýrazně, dokáže spolu sladit barvy i jinak nesladitelné.

Žako – 50 odstínů šedi

Černá

Černá barva symbolizuje smrt, zlo, zmar a asociuje temnotu a prázdnotu. Vybaví se nám všechny negativní pocity. V grafickém designu je to však jedna z nejpoužívanějších barev. Jako barva písma, působí ustáleně a seriózně.

Není černá jako černá

Vnímání barev – zajímavé odkazy

Vnímání barev z pohledu fyziky
Použití barev v praxi

Krom vnímání barev je velmi důležité také vnímání tvarů i barevné kompozice. Máte zajímavé zadání se kterým můžeme pomoci? Kontaktujte nás.


1 komentář

Tvary a jejich vnímání - Design-4U · 2 března, 2022 v 5:46 pm

[…] Stejně tak, jako k filmu patří hudba, ke tvarům neodmyslitelně patří barvy a jejich kombinace. Naše smysly potom tvary, křivky i barvy vnímají jako společné sdělení. O vnímání barev se dočtete zde. […]

Komentáře nejsou povoleny.