V minulém článku jsme si řekli, jak barvy dokáží ovlivnit naši náladu a vnímání. Teď si pohovoříme o psychologii tvarů a jejich působení na naše smysly. Jiné tvary budeme používat v ženském časopise, jiné v magazínu pro muže a jiné pro 100% upoutání naší pozornosti např. na plakátech. Když zvolíme vhodnou kombinaci tvaru a barvy, pak můžeme ovlivnit i rozhodování lidí.

Tvar – rozlišujeme čtyři základní typy tvarů

  • čtverec (a jemu podobné tvary- rovnoběžníky, lichoběžníky)
  • trojúhelník (a tvary s více ostrými úhly)
  • kruh
  • křivky
TvarPohlavíViditelnostPoutavostOblíbenostAsociace
muž
žena
nízká
nízká
nízká
nízká
vysoká
nízká
pevnost, předvídatelnost, jistota
křehkost, těžkost, drsnost
muž
žena
vysokávysokánízkámystika, vzrušení, moc
násilí, nebezpečí, hrozba
muž
žena
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
nízká
vysoká
něžnost, slabost, ženskost
jemnost, láska, teplo
muž
žena
vysokávysokávysokápříjemné zážitky, pocit bezpečí

Čtverec

Čtverec symbolizuje nehybnost, nějaký pevný bod, na kterém se dá tvořit další postup. Je to výzva něco nového vytvořit nebo síla a agresivita něco pevného a tvrdého jako kámen po někom hodit. Právě proto je více preferován muži než ženami. Ženy ho vnímají jako něco chladného, drsného, vyvolává v nich pocit tíhy a nepoddajnosti.

Co se týče hodnoty viditelnosti a poutavosti tohoto tvaru, tak je nízká. Čtverec je takový běžný tvar věcí, které jsou všude kolem nás – hranaté a pravoúhlé (dveře, televize, lednička, nábytek), proto zrak člověka tolik neupoutá.

Trojúhelník

Trojúhelník symbolizuje nebezpečí, vzrušení a moc. I když u mužů ani u žen není oblíbeným tvarem, tak blíže k němu mají více muži, které přitahuje tajemno a mystika. Ženy naopak z trojúhelníku pociťují strach a hrozbu.

Hodnota viditelnosti a poutavosti je u obou pohlaví vysoká.

Kruh

Kruh symbolizuje něžnost, porozumění a klid, je pravým opakem mnohoúhelníků. Je oblíbeným tvarem u žen, naopak muži ho vnímají jako něco jemného a ženského, což může u nich vyvolat až xenofobní strach.

Hodnota viditelnosti a poutavosti je u mužů i žen vysoká.

Křivky a křivoplochy

Křivky navozují pocit bezpečí a klidu, bez negativního efektu. Jsou ideálním tvarem pro muže i ženy, možná díky tomu, že jsou spojením výše uvedených tvarů. Tyto tvary jsou však velmi variabilní, může se stát, že překročíme-li určitou mez, dostaví se negativní pocit. Ale nebudeme-li křivku vytvářet deformací jiného tvaru (např. trojúhelníku), nemusíme se ničeho bát.

Hodnota viditelnosti a poutavosti je jak u mužů tak u žen vysoká.

Grafické tvary

Tvar – zdůraznění – praktické využití

Na obrázku budeme chtít zdůraznit pravý červený bod. Máme více možností, jak toho dosáhnout:

  • bodem vedeme křivku (přímku, kružnici)
  • v blízkosti bodu umístíme další tvary – nejčastěji trojúhelníkové výstražné (šipky)
  • bod uvedeme do pohybu

Jak je patrné, více pozornosti přitahuje větší skupina tvarů než jeden bod.

Symbol, nebo ikona usnadňuje orientaci a zvyšuje přehlednost u menu webů, rejstříků a seznamů.

Rozhovor

Na závěr zde vkládám část rozhovoru s Tomášem Tyllem, který poskytl pro www.interval.cz.
Tomáš Tyll je CEO společnosti Nexen.cz – komunikační agentury zabývající se strategiemi marketingu v nových a klasických médiích.

Využíváte psychologii vnímání barev a tvarů při navrhování internetových stránek / reklamy?

TT: Využívání psychologie barev a tvarů je předpokladem k vytváření dobrého designu, je nezbytnou součástí inzerátu, který má zaujmout a zákazníkovi má přinést užitek. Takový inzerát je mnohem „viditelnější“, zajímavější a více dokáže přitáhnout pozornost pozorovatele, dokáže předat informaci mnohem efektivněji a s větší účinností. Každá zpracovaná kampaň je detailně promyšlená strategie, jak zaujmout okruh zákazníků, jak jim předat informace o výrobku či službě a tím co nejefektivněji zhodnotit prostředky vložené do kampaně naším klientem.

Nedílnou součástí této strategie je využívání psychologie, využívání lidských reakcí na podněty, barvy, tvary apod. V praxi se všichni můžeme setkat s podobným působením v každodenním životě, všichni si jistě uvědomujeme, že nejoblíbenější barva je modrá, známe a chápeme význam situace, kdy si sexy žena oblékne červené vyzývavé šaty, a dokonce přesně víme jakou barvu používají vojáci 🙂 Víme, jaké barvy a tvary v nás vzbuzují příjemné nebo nepříjemné pocity, a tyto informace a zkušenosti jsou součástí našich strategií. Nechápeme internet jako něco výjimečného, chápeme jej jako součást mediálního prostoru, jako prostředek komunikace, který nám dává mnohem větší možnosti využívat multimediálních podnětů, barev, zvuků, animací. Na uživatelské úrovni se přeci nepotkáváme se serverem, paketem nebo optickým kabelem, ale především s designem – vzhledem a vnímáním barev, tvaru a zvuku.

Závěrem

Stejně tak, jako k filmu patří hudba, ke tvarům neodmyslitelně patří barvy a jejich kombinace. Naše smysly potom tvary, křivky i barvy vnímají jako společné sdělení. O vnímání barev se dočtete zde.